Ministerul Sanatatii si Familiei

 
Ordin nr. 245/2003

din 20/03/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 217 din 02/04/2003

privind aprobarea categoriilor de personal si a locurilor de munca pentru care durata zilnica a timpului de munca este mai mica de 8 ore


 

    Avand in vedere:
   - art. 112 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
   - Referatul Directiei management, salarizare si structuri unitati sanitare nr. DB 2031/2003,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii si familiei emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - Se aproba categoriile de personal si locurile de munca pentru care durata zilnica a timpului de munca este mai mica de 8 ore, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 martie 2003.
   Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Adresa (telex) a Ministerului Sanatatii nr. 455/1992 privind nominalizarea categoriilor de personal si a locurilor de munca pentru care durata timpului de munca este sub 8 ore pe zi.
   Art. 4. - Directiile de specialitate din structura Ministerului Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica, unitatile sanitare cu personalitate juridica din subordinea directiilor de sanatate publica, precum si unitatile sanitare cu personalitate juridica din subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
   Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    Ministrul sanatatii si familiei,
Daniela Bartos

    Bucuresti, 20 martie 2003.
    Nr. 245.

   ANEXĂ
   
----------------------------------------------------------------------------------
Nr.
crt. Categoriile de personal, activitatile si locurile de munca Numar ore/zi
----------------------------------------------------------------------------------
1. Personalul care lucreaza in prosecturi, sali de disectie, morgi 6 ore/zi
si anatomie patologica
2. Personalul care lucreaza in activitatile: radiologie si 6 ore/zi
roentgenterapie, medicina nucleara, igiena radiatiilor nucleare,
terapie cu energii inalte, precum si personalul care asigura
intretinerea si repararea aparaturii din aceste activitati
3. Medicii din unitatile sanitare 7 ore/zi
4. Personalul superior din unitatile si compartimentele de 7 ore/zi
cercetare stiintifica medico-farmaceutica
5. Personalul sanitar cu pregatire superioara din unitatile 7 ore/zi
sanitare, precum si personalul sanitar mediu din
laboratoare sau compartimente de analize medicale
6. Personalul sanitar care lucreaza in activitatea de hidroterapie 7 ore/zi
7. Personalul sanitar care lucreaza in statiile de sterilizare si 7 ore/zi
in statiile de preparare a solutiilor sterile
----------------------------------------------------------------------------------